Jolande Ontzorgt 

Sinds mijn verhuizing naar Wageningen in april 2022 richt ik mij voornamelijk op senioren en bied ik ondersteuning  op gebied van verhuizen, wonen en welzijn https://www.jolandeontzorgt.nl/